SSNPM

Spájame energiu mladých a skúsenosti šedín

Sprístupnili sme pre vozičkárov budovu na Sládkovičovej 22 v Prešove, kde 21 rokov sídli o. z. LÁSKAVÉ RUKY cez inštaláciu zdvíhacej exteriérovej plošiny. Debarierizovali sme interiér, a tak sa môžeme tešiť na spoločné stretnutia seniorov, detí, mladých dobrovoľníkov a privítať u nás ľudí s poruchami mobility na  invalidnom vozíku.. Tento projekt je realizovaný vďaka podpore a finančnému grantu NADÁCIE GRANVIA