SSNPM

Deň otvorených dverí a športu

Dňa 12. 06. 2019 sa v Dome sv. Kozmu a Damiána konal Deň otvorených dverí a VII. ročník Kozmo-Damián olympiády. Celý deň sa niesol v duchu myšlienky projektu „Jeseň života v plnej kráse“, ktorého hlavným donorom je Nadácia GRANVIA a spolurealizátorom o. z. LÁSKAVÉ RUKY. Za Nadáciu GRANVIA sa k účastníkom podujatia prihovoril Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu PREŠOV firmy EUROVIA a zároveň klientke Lenke odovzdal nový špeciálny polohovací vozík, ktorý sa pre ňu stane bránou do spoločnosti. Od včasného rána sa k nám na pomoc s prípravou a organizáciou pridávali študenti-dobrovoľníci zo Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, z Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča z Prešova a seminaristi z Gréckokatolíckeho seminára bl. P. P. Gojdiča z Prešova, ktorí sa stali odborníkmi na jednotlivé športové disciplíny a zároveň i rozhodcami. Svojimi športovými výkonmi prišli seniorov podporiť aj žiaci 4. roč. Základnej školy bl. Pavla Petra Gojdiča z Bernolákovej ulice v Prešove a predškoláci z MŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským na Sládkovičovej ulici. Najviac sa však naši seniori tešili svojim príbuzným. Spolu sa na podujatí zúčastnilo 147 športovcov, od 2-ročných po 95-ročnú pani Annu. Deň sme začali spoločnou piesňou za doprovodu gitary, ktorá všetkých dobre naladila a pomohla odbúrať počiatočnú nesmelosť detí. Športovcov prišla pozdraviť a povzbudiť krátkym príhovorom, za Mesto Prešov, aj PhDr. Jana Zakarovská zo sociálneho odboru. Súťaženie v šiestich farebných tímoch sa začalo netradičným štafetovým behom. Súťažiaci behali spoločne s vozičkármi a tak získavali zaslúžené body a víťazstvá. Cieľom bolo vzájomne si pomáhať: mladší starším, väčšie deti menším a seniori mladým svojimi skúsenosťami a radami (napríklad na vedomostnej súťaži). Každý zo športovcov sa snažil podať čo najlepší výkon. Slniečko pekne svietilo a tak posmeľovalo súťažiacich do poslednej športovej disciplíny – vodného súboja. Čas strávený v rozhovoroch s mladými ľuďmi, radosť z pohybu a úsmevy malých detí priniesli seniorom potešenie, povzbudenie a entuziazmus do života. Na chvíľu sa ich život zmenil. Premenil sa pomocou spomienok i krásou daného okamihu a rozkvitol mladosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou osobnou angažovanosťou prispeli k zvyšovaniu kvality života našich seniorov. Emanuela Rindošová, o. z. LÁSKAVÉ RUKY