SSNPM

Ďakovná púť zamestnancov Domu sv. Kozmu a Damiána do Klokočova

Priatelia a zamestnanci Domu sv. Kozmu a Damiána sa 14.5.2018 vydali na ďakovnú púť po milostivých miestach Zemplína. Prvá zastávka našej púte bola v Michalovciach v bazilike Zostúpenia Svätého Ducha u otcov Redemtoristov. Otec Maroš Dupnák nám urobil krátku exkurziu po chráme a spoločne sme zaspievali moleben k presvätej Bohorodičke. Potom mal možnosť každý v tichosti stráviť pár chvíľ pred relikviami blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, ikonou Matky ustavičnej pomoci a sv. Gerarda, ktorý je patrónom bezdetných manželstiev. Ďalšou zastávkou bolo Mariánske pútnické miesto Klokočov. Tam sme sa zúčastnili sv. liturgie, ktorú slávil otec Matúš Marcin. V tomto chráme sme prednášali svoje modlitby pred milostivým obrazom Klokočovskej Panny Márie a relikviami sv. Charbela. Na konci liturgie sme boli pomazaní olejom sv. Charbela. Obed sme si vychutnali v okolí chrámu s pekným výhľadom na Zemplínsku Šíravu. Našou poslednou zastávkou bola Vysoká nad Uhom odkiaľ pochádzala Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty a kandidátka na blahorečenie. V súčasnosti sa tam nachádza univerzitné pastoračné centrum – Domček pre mládež, ktorým nás sprevádzal otec Marko Reiner. Konajú sa tam stretnutia mladých z celého Slovenska. Nakoniec sme sa pomodlili pri hrobe Anky Kolesárovej. So srdcom plným vďačnosti Bohu za jeho požehnanie a dobrodenia a Matke Božej za jej ochranu, sme sa vrátili do svojich rodín aj k svojmu poslaniu starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich v Dome sv. Kozmu a Damiána.

Text/Foto: sr. Emanuela Rindošová