SSNPM

Christos raždajetsja!

S nami Boh!

Čujte, všetky národy!

A kajajte sa,

lebo s nami BOH!

Nech radosť z Novonarodeného pretvorí vaše srdce,

aby sa ono stalo tou Betlehemskou jaskyňou,

v ktorej bude vládnuť Kristus Kráľ!

Prajú a vyprosujú sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie