SSNPM

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

Sviatky Kristovho narodenia – vzácny čas modlitby, kolied a vinšovaní. Naše košické komunity strávili spoločný čas pri spoločnom vianočnom stole aj pri koledovaní. Vladyku Cyrila aj nás navštívila ukrajinská mládež s ,, vertepom“. Ďakujeme za vzácny a pokojný čas.