SSNPM

Červená streda

V stredu 25.11. 2020 sme sa v našej CMŠ sestry Jozafaty spojili s Cirkvou tzv. ČERVENÁ STREDA. Ďakujeme rodičom za spoluprácu v oblečení našich detí. Pomodlili sme sa spoločne v kaplnke sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie k našim mučeníkom, ktorých sme prosili o silu, aby sme dokázali my
a aj naše rodiny niesť to, čo mučeníci minulej a dnešnej doby.
ĎAKUJEME ZA VAŠE VZORY ŽIŤ ŽIVOT PLNÝ VIERY A NÁDEJE V BOHA.
Text/Foto: sr. Joachima Barabasová