SSNPM

Čas karnevalov

Gréckokatolícka farnosť v Humennom a v Michalovciach zorganizovala farský karneval. Program karnevalu začal krátko popoludní prípravou karnevalových masiek. Tanec a zábava bola popretkávaná zábavným programom, ktorý si pripravili deti z farnosti. Všetci odchádzali domov plní radosti a s túžbou, v čo najkratšom čase, sa opäť stretnúť a prežiť taký nádherný, spoločne strávený čas.

Príprava karnevalových masiek vo farnosti v Humennom
Karneval v Humennom
Karneval v Michalovciach