SSNPM

Camp 2016 Košickej eparchie

Od 5-7.8.2016 sa na Hatfe začal Camp 2016 Košickej eparchie. Prvý turnus otvorili študenti vysokých škôl a (ne)pracujúci. Prežili nádherné tri dni s Pánom a jeho Milosrdnou láskou. Stretnutie začali svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur, spolu s kňazmi Košickej eparchie. V homílii rozprával o šťastí raja. Po dobrej večeri nasledovala práca v skupinkách, kde spolu snívali svoje sny, aby bol svet krajší a vytvorili tak nádherné kvietky. Večerný program vyvrcholil modlitbou večierne pred sviatkom Premenenia Pána, do ktorej sa vykročilo so zažatými sviecami, aby tak každý človek priniesol Svetlo do tmy. V sobotu na samotný sviatok Premenenia Pána sa mohli účastníci sprevádzaní katechézou o.Martina Mráza postiť, pretože Adam sa nechcel postiť. V sviatosti zmierenia zažiť veľké Božie milosrdenstvo. Poobede boli pripravené športovo zábavné aktivity vo vodnom volejbale a basetbale. Večerný program začal katechézou o.Milana Kmeca na tému Prechod cez Červené more, kde vysvetlil, že v ťažkých časoch sa máme podľa vzoru Izraelitov pozerať dozadu, aké veľké veci Bokonal v našich životoch. V závere bola sprítomnená sedarová večera, do ktorej zúčastnených voviedol o.Milan Diheneščík. V nedeľu o 4.00 ráno sa areálom nieslo radostné Christos Voskrese!, keď sa mladí modlili utiereň vzkriesenia. Celý deň sa niesol v radostnom Duchu. Záverom programu bolo hudobné pásmo skupiny The Wind doplnené svedectvom o.Vlada Vargu, ktorý rozprával o Božom milosrdenstve v kríži synovej choroby a s. Jozafaty o svojom povolaní.