SSNPM

Blahoslavená Jozafáta Hordaševská navštevuje farnosti Košickej eparchie

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej panny Márie, východného obradu sa pripravuje na 125. výročie založenia Kongregácie. Ikona s relikviami spoluzakladateľky rehole, blahoslavenej sestry Jozafáty Michaely Hordaševskej, ktorú vyhlásil pápež Ján Pavol II za blahoslavenú v júni 2001 na Ukrajine, putuje po svete – po provinciách, kde rehoľné sestry pôsobia. V roku 2013 ikonu posvätil vyšší arcibiskup Svjatoslav Ševčuk pri príležitosti osláv 1025. výročia pokrstenia Kyjevskej Rusi. Ikona už putovala po krajinách ako Argentína, Brazília, USA, Kanada či Poľsko. V súčasnosti je na Slovensku a v budúcnosti navštívi ešte Srbsko, Taliansko a jej púť sa zakončí v materskej provincii na Ukrajine v auguste 2017 na oslavách výročia.
Sestry služobnice nepoškvrnenej Panny Márie z Košíc s Ikonou blahoslavenej Jozafáty už navštívili farnosti: Gelnicu, Helcmanovce, Kojšov, Družstenú pri Hornáde a sídlisko Terasa. V dnešný deň si ju veriaci môžu uctiť v katedrálnom chráme vo farnosti Košice – Staré Mesto, v utorok navštívi farnosť Rozhanovce, vo štvrtok farnosť Košice – Dargovských hrdinov a v piatok kláštor karmelitánov v Lorinčíku. V nasledujúcich dvoch týždňoch bude ikona putovať po farnostiach ako Zdoba, Belža, Kráľovce, Košice – Nad Jazerom, Košice – Ťahanovce a Košický Klečenov. V nedeľu, 21. februára, ikonu príjme michalovská komunita sestier, ktoré počas ďalších dvoch týždňov navštívia farnosti v okolí Michaloviec. Tým sa ukončí návšteva farností Košickej eparchie a ikona bude ďalej putovať po farnostiach Prešovskej archieparchie. /zdroj: info košickej eparchie/