SSNPM

Blahorečenie Títusa Zemana

V sobotu 30. septembra 2017 veriaci z Popradu-Veľkej skoro ráno putovali autobusom do Bratislavy na Blahorečenie dona Títusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Slávnosť začala o 10.30 h v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny.
Na pontifikálnej sv. omši blahorečenia predsedal a obrad blahorečenia vykonal legát Svätého otca Františka – kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Zúčastnilo sa množstvo biskupov, kňazov, bohoslovcov, zasvätených osôb, veriacich z celého Slovenska. Na záver si mohli všetci veriaci uctiť a modliť sa pri relikviách blahoslaveného mučeníka Títusa Zemana.
Blahoslavený Títus Zeman, prihováraj sa za nás.