SSNPM

Biblická súťaž Bratislavskej eparchie

Dňa 6.5. 2017 sa v Trenčíne v CMŠ bl. Tarzície uskutočnila biblická súťaž, ktorej sa zúčastnilo 23 detí z Bratislavskej eparchie. Prvé miesta obsadili družstvá z Bratislavy, na druhom a štvrtom mieste sa umiestnili družstvá z Trenčína a na treťom mieste družstvá z Trnavy. Na súťaži bol prítomný aj bratislavský protosynkel o. Vladimír Skyba, ktorý súťažiacich povzbudil a poukázal na podstatu biblickej súťaže – načúvať Božiemu slovu.