SSNPM

Biblická olympiáda v Humennom

Dňa 28.3.2023 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom konalo protopresbyterské kolo biblickej olympiády. Študenti základnej školy a strednej školy, ktorých pripravovali sestra Hieronyma a sestra Antónia postupujú na eparchiálne ( krajské kolo). Súťažiacim srdečne gratulujeme.