SSNPM

Arcibiskup Ján Babjak SJ otvoril Rok zasväteného života v prešovskej katedrále

Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou otvoril v nedeľu 30. novembra v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove Rok zasväteného života v Prešovskej archieparchii.
Archijerejská svätá liturgia začala slovami sv. Augustína: „Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu, oslepil si môj slabý zrak, lebo si ma veľmi silno ožiaril, až tak, že som sa chvel od lásky…“

Spolu s vladykom Jánom slávil svätú liturgiu jeho pomocný biskup Milan Lach SJ a viacerí kňazi. Za dar povolania v prítomnosti miestnej cirkvi prišlo poďakovať približne 100 zasvätených osôb, kňazi a seminaristi Prešovskej archieparchie. Vo svojom príhovore vladyka Ján vyzval zasvätené osoby slovami Svätého Otca Františka, aby si počas tohto roka zvlášť všimli 3 dôležité skutočnosti:
1. Aby na svoje povolanie a na prežité roky zasvätenia hľadeli s veľkou vďačnosťou.
2. Aby súčasnosť prežívali radostne a s veľkým evanjeliovým zanietením. Zasvätené osoby majú byť radostnými osobami, ktoré budú niesť radosť, pokoj a lásku všade tam, kam pôjdu.
3. Aby na budúcnosť nehľadeli pesimisticky, ale s nádejou.
V závere svojho príhovoru oznámil, že Rok zasvätených osôb bude spojený s udelením odpustkov pri návšteve niektorých miest a po splnení predpísaných podmienok.
Po slávení archijerejskej svätej liturgie stretnutie pokračovalo v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča pri spoločnom obede, zdieľaní sa a nakoniec modlitbou Akatistu požehnania rodín.