SSNPM

90. výročie od príchodu prvých sestier Služobníc na územie Slovenska

31. augusta 2018 oslávili sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie 90. výročie od príchodu prvých sestier na územie Slovenska. Za účasti vladyku Petra Rusnáka, Milana Chautura a Jána Eugena Kočiša a mnohých kňazov slávili v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávnostnú sv. liturgiu za účasti matky generálnej sr. Sofie Lebedovič a spolusestier zo zahraničia. Pred sv. liturgiou sa sv. ruženec pomodlila humenská mládež spolu so sr. Simeonou a sv. liturgiu doprevádzali svojím spevom sestry služobnice aj kňazský Zbor sv. Jakuba. V závere odzneli mnohé priania a poďakovania. Potom nasledovala premiéra dokumentárneho filmu LEBO ONI BUDÚ NASÝTENÍ v kine Scala. Záver slávnostného stretnutia vyvrcholil slávnostným obedom pre sestry spolu s pozvanými hosťami v Kňazskom seminári P.P. Gojdiča. NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA! text/foto: sr. Sofia Ondovčáková SNPM/ Tomáš Oharčák