SSNPM

Duchovná obnova pre manželov z hnutia Svetlo- Život

V čase od 6.-8.11 2015 sa vo Vyšných  Ružbachoch konala duchovná obnova pre manželov z hnutia Svetlo- Život ( Oáza).  Boli na ňu pozvané aj  iné  rodiny. Bol  to vzácny a požehnaný  čas. Obnovy sa zúčastnilo 17 manželských párov a 15  detí. Hnutie Svetlo-Život, zapája vždy aj deti do víkendových stretnutí. Je  zamerané  na rodinu. Obnovu viedol o.  Michal  Zámkovský CSsR. Víkend sa niesol v myšlienke: ,, Nájsť sám seba v darovaní sa“.

Program bol mocný a bol pod vládou Ducha Božieho. Nechýbalo zvelebenie, modlitba, prednáška ani večerná modlitba chvál. Večer na tejto  modlitbe chvál bol prítomný aj 9 členný tím z Rieky Života, ktorí s o.  Michalom viedol modlitbu. Sestra Alžbeta SNPM, ktorá sa podieľala na organizácii tohto víkendu sa podelila: „Je to pre mňa vzácnosť, že môžem napĺňať charizmu  našej rehole a poslúžiť rodinám, ktoré potrebujú načerpať nových  síl. Synoda za rodinu v Ríme, je veľmi dôležitá vec. Pápež František nás vyzýva, aby sme svoje zasvätenie žili každý deň.“