SSNPM

70. výročie likvidácie kláštorov komunistickým režimom

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov komunistickým režimom. Pri tejto príležitosti sa v nedeľu 4. októbra 2020 sestry trenčianskej komunity zúčastnili spomienkovej slávnosti v chráme Školských sestier de Notre Dame v Trenčíne. Prítomné boli aj sestry Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta a veriaci. Po spoločnej modlitbe si prítomní vypočuli osobné svedectvá sestier a sprítomnili dokument zo série Barbarstvo moci. Spoločne tak poďakovali za sestry, ktoré nasadením vlastného života bránili svoje povolanie i povolanie budúcich generácií.
Text, foto: s. Benjamína Ondovčáková