SSNPM

X. Provinciálna kapitula

V sobotu 19. septembra 2020 Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie zo Slovenskej provincie začali 10. provinciálnu kapitulu, ktorej hlavnými úlohami je voľba nového vedenia a vnímanie výziev súčasnej doby, v duchu nádeje, opierajúc sa o Božie slovo: „Zatiahni na hlbinu“ Lk 5,4
Text: s. Benjamína, Foto: s. Simeona