SSNPM

Modlitebný košík

Do modlitebného košíka http://www.sluzobnice.sk/modlitebny-kosik/ nám môžete písať vaše prosby. Stále sa spájame v modlitbe za všetkých trpiacich, nakazených, zosnulých aj tých, ktorí neustále nasadzujú svoj život v službe druhým.