SSNPM

Sviatok blaženej Jozafaty v Trenčíne

20. november je už tradične deň, kedy slávime sviatok našej spoluzakladateľky bl. Matky Jozafaty.
Aj tento rok sme ho v Trenčíne patrične oslávili spolu s našími farnìkmi v našej kláštornej kaplnke.
Pred sv. liturgiou sme spolu zaspievali moleben k bl. Matke Jozafate. Sv. liturgiu slávil o. Igor Cingeľ, ktorý nás v homìlii povzbudzoval k svätosti, podľa príkladu bl. Jozafaty. Po liturgii sme si počas myrovania mohli uctiť ostatky blahoslavenej. A potom nás čakalo pripravene agape v jedálni materskej školy, počas ktorého sme s našimi farníkmi mohli zdieľať radostné spoločenstvo, nechýbal ani spev tak ako sa na správnych východniarov patrí.

Autor textu a fotografii: sr. E. Mikitová