SSNPM

Deň zasväteného života v Bratislavskej eparchii

Pri príležitosti Dňa zasväteného života sa v Bratislave na Eparchiálnom úrade 1. februára 2017 konalo celodenné stretnutie zasvätených osôb a kňazov, ktorí pôsobia v bratislavskej eparchii. Program začal liturgickou modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Následne vladyka privítal všetkých zúčastnených a vyzval ich k tomu, aby spoločne ďakovali Pánovi za svoje povolanie a vyjadril nádej, že v tento deň prežijeme spoločenstvo s Kristom i medzi sebou. Potom sa prítomným prihovoril protosynkel Vladimír Skyba a predstavil program celého dňa. Vyjadril radosť zo stretnutia a pripomenul, že pastorácia v podmienkach našej eparchie, je náročná a neľahká. Je preto veľmi dobré, že sa duchovenstvo i zasvätení pôsobiaci v eparchii môžu raz za čas spoločne stretnúť, aby sa navzájom povzbudili, zdieľali a vytvárali spoločenstvo. Doobedňajší blok patril prednáške súdneho vikára košickej eparchie, o. ICDr. Jozefa Ivana, PhD., ktorý predstavil reformu kánonického procesu na vyhlásenie neplatnosti manželstva, ktorú zaviedol pápež František apoštolským listom Mitis et misericors Iesus .V druhej časti svojej prednášky sa súdny vikár venoval predstaveniu posynodálnej apoštolskej exhortácii pápeža Františka, Amoris laetitia a podrobnejšie predstavil všetky jej kapitoly. Po obede bol program venovaný zasväteným, ktorým sa prihovoril kňaz-jezuita o. Ján Burda, ktorý sa v eparchii venuje pastorácii mládeže. Vo svojom duchovnom zamyslení vychádzal z úryvku Markovho evanjelia o ustanovení dvanástich učeníkov (Mk 3, 13-19), ktorých si Ježiš vyvolil, „aby boli s ním“. Celodenné stretnutie vyvrcholilo slávením archijerejskej liturgie v Katedrále Povýšenia svätého Kríža o 17:00, ktorú slávil vladyka Peter Rusnák spolu s prítomným rehoľným a eparchiálnym klérom, a následne modlitbou Veľkej večierne s lítiou zo sviatku Stretnutia Pána po ktorej nasledovalo spoločné agapé, v priestoroch Eparchialného úradu.