SSNPM

Jasličková pobožnosť v Michalovciach

Betlehemský radca – takto sa nazývalo vianočné pásmo, ktoré bolo tvorené z troch scénok z rodinného prostredia. V nich bolo poukázané, ako rôzne sa dá pozerať na to, čo sa deje okolo nás, a pozvanie k tomu, aby sme sa učili nasledovať príklad Ježiša, ktorý prišiel, aby nás naučil milovať a žiť pre druhých.
Záver pásma patril našim deťom a ich Vianočnej abecede, v ktorej vyskladali pozdrav týchto dní – Christos raždajetsja!