SSNPM

125. výročie založenia Kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie na Ukrajine a 70. výročie zriadenia Viceprovincie Svätého Ducha na Slovensku

Dňa 8. mája 2017 si Kongregácia sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku pripomenula 125. výročie svojho založenia na západnej Ukrajine a 70. výročie zriadenia Viceprovincie Svätého Ducha na Slovensku. Kongregáciu na sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky v roku 1892 založili: bazilián o. Jeremiáš Lomnický, o. Cyril Selecký a prvá sestra služobnica – blahoslavená Jozafata Michaela Hordaševská. Božie dielo sa rýchlo rozrástlo a už o niekoľko rokov sestry odchádzali na misie za hranice Ukrajiny. Na Slovensko do Prešova prišli   10. septembra 1928 na pozvanie blahoslaveného vladyku Pavla Petra Gojdiča, aby tu cez apoštolskú prácu žili charizmu kongregácie. Odvtedy sa venujú školskej a farskej katechizácii, starostlivosti o chorých a starých ľudí a o krásu Božích chrámov. V súčasnosti sestry pôsobia na 8 miestach, prevažne na východnom Slovensku.