SSNPM

125. výročie od založenia Kongregácie sestier služobníc

27. augusta 2016, na vigíliu sviatku Uspenia Presvätej Bohorodičky, podľa Juliánského kalendára, Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie oslávili 125. výročie svojho vzniku a začali svoj jubilejný rok. Oslava sa konala vo Ľvove v chráme (sobore) sv. Juraja. Hlavným celebrantom bol vladyka Igor Vozniak, Ľvovský eparcha, spolu s ďalšími vladykami a kňazmi. V homílii zaznela veľkosť náplne života Kongregácie, ktorá je vyjadrená v ich hesle a pozdrave : „Sláva Bohu, česť Márii, nám pokoj!“. Slávnostný obed sa konal v Ľvovskom seminári za účasti vyššieho arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka a iných vážených hostí. Po slávnostnom obede Sestry služobnice NPM, prítomné zo všetkých provincií sveta, kde pôsobia ( Brazília, USA, Kanada, Taliansko, Srbsko, Poľsko, Slovensko, Austrália, Kazachstan, Ukrajina), sa zhromaždili v kaplnke seminára, kde sa im prihovoril vladyka Svjatoslav. Vyzdvihol a ocenil službu sestier a tiež úprimne poďakoval za ich plodné pôsobenie v Gréckokatolíckej cirkvi. Zavŕšením osláv bola slávnostná akadémia v aule seminára. Vystúpenie sestier piesňami a hrou na husliach pretkávali výroky a modlitby zakladateľky blahoslavenej sestry Jozafaty. Koncert obohatili piati bratia Rádu sv. Bazila Veľkého vlastnými skladbami k bl. sestre Jozafate, vynikajúcim spevom ako aj hrou na hudobných nástrojoch.
V nedeľu, na sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky, sestry blahoželali Matke generálnej Tereze Slota k jubileu – 50 rokov rehoľného života, ktorý pripadol presne na tento deň (28.augusta). Bola to milá a radostná slávnosť.
Sestry veľmi obohatilo, že sa mohli stretnúť, spoznať sa a porozprávať. Pred samotným jubileom spolu si vykonali púť do Zarvanyci a po stopách zakladateľov. V Červenohrade (Kristinopoli), na mieste kde stál prvý noviciát sestier a bola zastrelená blahoslavená mučeníčka sestra Tarzícia Mackiv, bola inštalovaná a posvätená jej socha vladykom Koltunom. V Žužeľanoch, kde bol prvý dom Sestier služobníc NPM, tiež bol posvätený jubilejný pamätník s reliéfom bl. sestry Jozafaty Hordaševskej.
Na záver slávenia 125. Jubilea si medzinárodné spoločenstvo sestier vykonalo púť k Bohorodičke – Matke milosrdenstva brány v poľskom meste Jaroslaw. Na túto púť prišlo ešte 17 sestier zo Slovenska. Sv. liturgiu a potom moleben k Bohorodičke – Dveri miloserdia (ikona bola prítomná na svätopeterskom námestí pri otváraní roka milosrdenstva sv. otcom Františkom) odslúžil metropolita Eugen Popovič. Sestry si prezreli katedrálu v Przemyszli a iné pamätihodnosti – prešli po stopách sr. Jozafáty, zakladateľky – a prežili veselé spoločenstvo v dome Sestier služobníc. /sr. Regina Ľ. Mitrová/