SSNPM

Dobrovoľná duchovná obnova študentov GJZ

V čase od 21.4. do 22. 4. 2016 sa 22 študentov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom zúčastnili dobrovoľnej duchovnej obnovy v Juskovej Voli pod vedením o. Vasiľa Kindju. Hudobnou animátorkou bola sr. Antónia. Bol to čas spoznávania Boha, seba a samozrejme prežívania spoločenstva vo vzájomnom zdieľaní pri modlitbe, speve či športe.