SSNPM

Zatiahni na hlbinu

V dňoch 18. – 21. 9. 2019 sa sestry zúčastnili duchovnej obnovy na Lukovom Dvore pri Nitre pod vedením Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Ph.D., dr. h. c. na tému „Zatiahni na hlbinu“. Zaujímavé a humorné prednášky zamerané na Božie slovo boli skvelo doplnené skúsenosťami životnej praxe psychiatra. Čas na modlitbu, meditáciu, zamyslenie, relax tu bol vytvorený pre skupinu 40tich mladých i starších ľudí, ktorí sa potrebovali zastaviť v rýchlosti života a „zatiahnuť na hlbinu“