SSNPM

Úprava priestorov „nebíčka“

Úprava priestorov „nebíčka“
Deti a mládež z farnosti Prešov mesto majú každý piatok „stretko v nebíčku“. Od septembra začali n„stretká“ chodiť aj žiaci prvého stupňa ZŠ a predškoláci, čo sa stalo pre sr. Romanu, ktorá spolu s o.
kaplánom Jakubom Jurčišinom „stretká“ vedie, impulzom k úprave priestorov „nebíčka“. Spolu s o. kaplánom vytvorili pre najmenších a najmladších účastníkov „stretiek“ detský kútik, pre starších priestor na spoločenské hry a pre zanietených športovcov priestor na pohybové hry. Účastníci „stretiek“ sa novým priestorom veľmi potešili a užívajú si ich.
sr. Romana