SSNPM

Tábor v Herľanoch 2016

Od 4.7.- 8.7. 2016 sa 66 deti z Košíc – Staré mesto zúčastnili letného tábora v Herľanoch.Tábor pripravili s.Jozafata spolu s animátormi farnosti. Duchovným vodcom bol o.Pavol Bardzák.Témou tábora bolo milosrdenstvo. Pre deti bol pripravený bohatý program: olympiáda milosrdenstva, pustovníci, nočná hra, zábavné večery, súťaže a kvízy, futbal s vladykom Milanom Chauturom, večer spoločenského tanca.V nádhernom prostredí si našli nových kamarátov. Každý deň sme slávili svätú liturgiu a prišiel medzi nás aj novokňaz o.Tomaš Fischer.

 

https://youtu.be/N32fsUjldeg