SSNPM

Sviatok Zoslania Svätého DuchaSviatok Zoslania Svätého Ducha
V nedeľu 23.5.2021 sme vo všetkých spoločenstvách slávili patróna našej provincie Svätého Ducha. Osobitným spôsobom v kaplnke provinciálneho domu, ktorá je zasvätená sviatku Zoslania Svätého Ducha.
Vyvrcholením slávenia sviatku bola svätá liturgia, ktorú celebroval o.  Ľuboslav Petričko, špirituál z kňazského seminára P. P. Gojdiča. V príhovore nás vyzval, aby sme otvorili srdcia Svätému Duchu a nechali sa ním naplniť.
Prajem nám všetkým, ktorí sú otvorení pre Božie pôsobenie, aby dnešný sviatok rozžiaril radosťou a svetlom naše srdcia, aby sme spoločne a zároveň každý osobitne po dobe očakávania  boli  naplnení darmi Svätého Ducha. Nech Boží Duch zapáli oheň lásky a odvahy ohlasovania spásy pre náš život a životy tých, ku ktorým nás posiela.
S pozdravom Kristus medzi nami!
 
                    v. r. sr. Emanuela Mária Rindošová,
                      provinciálna predstavená SSNPM