SSNPM

Sviatok blaženej Jozafaty v Prešove

Sviatok blaženej matky Jozafaty sme oslávili vo farnosti Prešov mesto v spolupráci s deťmi a mládežou v nedeľu 20. novembra 2022. Pred svätou liturgiou o 11.45 hod. sme priblížili život a dielo prvej sestry služobnice Jozafaty Hordaševskej v pásme slova, hudby a modlitby. Blahoslavená Jozafata, pros Boha za nás. Sr. Natanaela