SSNPM

Provinciálna kapitula

11.7.2015 Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie ukončili svoju IX. Provinciálnu kapitulu slávnostnou sv. liturgiou. Bol to požehnaný čas modlitieb, zdieľania, prehodnocovania a nových výziev. Počas tejto kapituly si sestry zvolili nové provinciálne vedenie. Sestrou provinciálnou bola zvolená sr. Petra. Za zástupkyňu sestry provinciálnej a radkyňu bola zvolená sr. Emanuela. Za radkyne boli zvolené sr. Regina, sr. Natanaela a sr. Ivana. Ďakujeme za modlitby.