SSNPM

Oslava 100. výročia smrti o. Cyrila Seleckého na Ukrajine

Kongregácia Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (SSNPM) bola založená v r. 1892 v dedinke Žužeľ (dnes Žužeľany) v západnej Haliči v Sokaľskom regióne (Ukrajina). Išlo o prvú ukrajinskú rehoľu apoštolského života, ktorá sa zrodila z aktívnej spolupráce rehoľného a eparchiáleho duchovenstva, a to konkrétne baziliánskeho kňaza o. Jeremiáša Lomnického OSBM a preláta o. Cyrila Seleckého, horlivého a oddaného farára v dedinke Žužeľ a Sr. Jozafaty Hordaševskej.

Spomínané tri osoby, zapálené za ideu novej rehole, považuje kongregácia za svojich spoluzakladateľov. Každý z nich prispel do toho diela vlastným dielom. O. Jeremiáš bol duchovným radcom a viedol prvé sestry; o. Cyril sa staral o ich materiálne zabezpečenie v prvých rokoch existencie kongregácie; a bl. sr. Jozafata sa stala živým príkladom, ako uskutočňovať ideál modlitby a služby a byť nablízko núdznym v realite každodenného života. 28 apríl 1918 je dňom smrti o. Cyrila Seleckého. Bol to skromný kňaz, ktorého život bol plný veľkých skutkov. Bol to človek plný Božej múdrosti a milosrdenstva. Snažil sa meniť svet k lepšiemu.

/text: sr. A. Chovanová SNPM, foto: sr. P. Sičáková SNPM/