Skip to main content

Trenčín – dom blahoslavenej Tarzície Mackiv SSNPM

Olbrachtovej 28

91101 Trenčín

Sestry:

sr. MIKITOVÁ Ester Andrea SNPM

sr. KATREŇAK Petronela Andriana SNPM

sr. ONDOVČÁKOVÁ Benjamína Magdaléna SNPM

sr. FIGUROVÁ Rút Emília SNPM

sr. TIMKOVÁ Laura Natália SNPM