SSNPM

Stará Ľubovňa – dom zvestovania presvätej Bohorodičky

Dom noviciátu

Lipová 14, 064 01 Stará Ľubovňa

Tel.: 00421 52 432 3922

Sestry:

sr.  Faustína Katarína MINČIČOVÁ SNPM

sr.  Jozafata Ingrid DURŇÁKOVÁ SNPM

sr.  Augustína Slávka RUSNAČKOVÁ SNPM

sr. Ignácia Terézia FIĽAKOVSKÁ SNPM