SSNPM

Prešov – Provinciálny dom

Provinciálny dom – DOM SVÄTÉHO DUCHA

Sládkovičova 22, 080 01 Prešov

Tel.: 00421 51 773 3326

 

Provinciálna predstavená:

sr.  Emanuela Mária  RINDOŠOVÁ   SNPM

Zástupkyňa:

sr.  Natanaela Alena BARNOVÁ  SNPM

Radkyne:

sr.  Faustína Katarína MINČIČOVÁ SNPM

sr.  Hieronyma Renáta KAŠČÍKOVÁ SNPM

sr.  Marianna Janka GLADIŠOVÁ  SNPM

Sestry: Dom svätého Ducha

sr.  Emanuela Mária RINDOŠOVÁ SNPM 

sr.  Natanaela Alena BARNOVÁ  SNPM

sr.  Daria Margita KRAJŇÁKOVÁ  SNPM

sr.  Romana Mária RUSNÁČKOVÁ SNPM

sr.  Katarína Marta KOZÁKOVÁ  SNPM

sr.  Martina Viera KOCIKOVÁ SNPM

sr.  Jana HUPCEJOVÁ SNPM