Skip to main content

Ľutina – dom zosnutia presvätej Bohorodičky

082 57 Ľutina 131

Tel.: 00421 51 459 6475

Sestry:

sr. DRABOVÁ Benigna Anna SNPM

sr. VACENDÁKOVÁ Natália Valéria SNPM

sr. BARABASOVÁ Joachima Ivana SNPM

sr. FECÍKOVÁ Františka Viera SNPM