SSNPM

Ľutina – dom zosnutia presvätej Bohorodičky

082 57 Ľutina 131

Tel.: 00421 51 459 6475

 

Sestry:

sr.  Benigna Anna DRABOVÁ SNPM

sr.  Natália Valéria VACENDÁKOVÁ SNPM

sr.  Joachima Ivana BARABASOVÁ SNPM

sr.  Františka Viera FECÍKOVÁ SNPM