Skip to main content

Košice – dom Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky

Tichá 11, 040 01 Košice

Tel.: 00421 55 678 5283

Sestry:

sr.  Simeona Monika FERKOVÁ SNPM

sr.  Klára Anna DZURČANINOVÁ SNPM

sr.  Rafaela Helena FERKOVÁ SNPM (Košický Klečenov 55)

sr. Júlia PRIBULOVÁ SNPM

sr. Miriam Mária DZUBÁKOVÁ SNPM

sr.  Serafína Agáta ONDOVČÁKOVÁ SNPM

sr.  Štefánia Lýdia JURČENKOVÁ SNPM