Skip to main content

Humenné – dom spolutrpiacej Bohorodičky

Lesná 19, 066 01 Humenné

 

Sestry:

sr.  Antónia Ľudmila CHOVANOVÁ SNPM

sr.  Sofia Marta ONDOVČÁKOVÁ SNPM

sr.  Hieronyma Renáta KAŠČIKOVÁ SNPM