Skip to main content

Humenné – dom spolutrpiacej Bohorodičky

Lesná 19, 066 01 Humenné

Humenné

Sestry:

sr. CHOVANOVÁ Antónia Ľudmila SNPM

sr. ONDOVČÁKOVÁ Sofia Marta SNPM

sr. KAŠČIKOVÁ Hieronyma Renáta SNPM

Apoštolát:

Sestry vyučujú na stredných a základných školách náboženskú výchovu, biológiu a nemecký jazyk. Jedna sestra pracuje v sociálnom zariadení Garden. Venujú sa deťom a mládeži: vedú detský a mládežnícky spevácky zbor. Odpovedajú na potreby farnosti, vedú liturgický spev, pripravujú prosforu.