SSNPM

„My sme Prešov“

Mesto Prešov udelilo ocenenie „MY SME PREŠOV“ Domu sv. Kozmu a Damiána, ZOS, DSS a ŠP

V sobotu 7.júla 2018 v Prešove v rámci letných podujatí My sme východ sa na námestí uskutočnilo vyhlásenie ocenených „My sme Prešov“. Ocenení boli v dvoch kategóriách a to v sociálnej a kultúrnej. V sociálnej oblasti za starostlivosť o ťažko chorých viceprimátor mesta Prešov Ing. Štefan Kužma odovzdal ocenenie „Tehla za budovanie mesta Prešov na Slovensku, vo svete a v Širokom okolí…“ Domu sv. Kozmu a Damiána, ktorého zriaďovateľom je Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (ďalej SSNPM). Touto službou sestry napĺňajú charizmu Kongregácie na Slovensku už 90 rokov. Z neďalekej Ukrajiny ich v roku 1928 pozval bl. Peter Pavol Gojdič, Prešovský biskup. V Dome sv. Kozmu a Damiána sa už 17 rokov poskytuje starostlivosť o 21 ťažko chorých a zomierajúcich v ZOS, DSS a ŠP. 

text/foto: sr. Emanuela Rindošová