SSNPM

Spomíname

Zomrelé sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie provincie sv. Ducha na Slovensku :

 1. Modesta Mária Fedorková, 19. 10. 1942
 2. Oľga Anna Mačová, 18. 02. 1943
 3. Ignácia Eudokia Šurma, 13. 04. 1946
 4. Longina Oľga Abrahamovič, 18. 02. 1952
 5. Chryzostoma Tekla Kozak, 30. 07. 1953
 6. Jeremia Mária Petrikevič, 9. 02. 1958
 7. Filareta Mária Fedinová, 23. 01. 1974
 8. Mitrofana Júlia Michalecká, 9. 01. 1975
 9. Kriskentia Oľga Hodovanská, 6. 11. 1976
 10. Ilja Júlia Erdek, 27.  02. 1980
 11. Teónia Agafia Blizňuková, 15. 06. 1980
 12. Isaja Júlia Mitrovka, 17.  01. 1981
 13. Klementína Katarína Turčanová, 22. 05. 1984
 14. Markiana Anna Brožinová, 18.12. 1985
 15. Vasilia2 Mária Kuchariková, 2. 03. 1986
 16. Pankrácia Mária Misníková, 28. 03. 1987
 17. Margaréta Jana Kundrátová, 28. 12. 1988
 18. Jozefa Helena Škovránová, 29. 07. 1989
 19. Simeona Apolónia Koščová, 12. 11. 1992
 20. Natália Helena Ješinková, 6. 09. 1993
 21. Viera Mária Tutková, 15. 01. 1995
 22. Gabriela Veronika Tatárová, 23. 07. 1999
 23. Jozafáta Helena Malcovská, 13. 10. 1999
 24. Minodora Irena Szabová, 10. 11. 2000
 25. Onisima Helena Frajtová, 26. 11. 2000
 26. Juliana Alžbeta Ujhelská, 13. 12. 2000
 27. Anastázia Anízia Peľáková, 16. 01. 2001
 28. Makrína Helena Peleščáková, 25. 04. 2001
 29. Justína Júlia Sidlárová, 4.  05. 2002
 30. Helena Marta Kovaľová, 4. 10. 2004
 31. Paraskevia Magdaléna Hiščáková, 20. 06. 2006
 32. Veronika Mária Zbihlejová, 16. 06. 2008
 33. Ľubomíra Katarína Pekárová, 23. 03. 2009
 34. Magdaléna Mária Karasová, 26. 03. 2009
 35. Teodózia Anna Mišová, 13. 05. 2009
 36. Melánia Mária Lutašová, 21. 11. 2009
 37. Metoda Helena Piatková, 28. 06. 2010
 38. Klementína Mária Fabiánová, 5.  02. 2011
 39. Michaela Mária Tarčová, 29. 05. 2011
 40. Eufémia Eugénia Nováková, 17. 10. 2011
 41. Pavla Anna Ištvaníková, 2. 03. 2013
 42. Benedikta Mária Nováková, 18. 10. 2014
 43. Euzébia Anna Tirpáková, 12. 01. 2016
 44. Christofora Anna Ondíková, 14. 04. 2017
 45. Imakulata Mária Medvecová, 24. 06. 2017
 46. Jeremia Júlia Galajdová, 2. 08. 2019
 47. Terézia Pavlína Strelcová, 2. 01. 2021
 48. Irena Anna Protivňáková, 1. 03. 2021
 49. Kristína Mária Bučková, 3.06.2022
 50. Mária Helena Protivňáková 30.12.2023