SSNPM

KONGREGÁCIA SESTIER SLUŽOBNÍC NEPOŠKVRNENEJ PANNY MÁRIE OSLÁVILA SVIATOK SVOJEJ ZAKLADATEĽKY

 

V košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky sa 7. apríla konala slávnosť 100. výročia odchodu do večnosti spoluzakladateľky Sestier Služobníc Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
Svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. V sprievode za vladykom a kňazmi išli aj sestry z Košíc, ktoré niesli zažaté sviece na znak toho, že ich služba má prinášať svetlo a zápal Svätého Ducha. Vladyka Milan sestry v úvode liturgie privítal a veriacim ozrejmil udalosť tohto dňa.
V homílii vladyka Milan vyzdvihol potrebu služby, jednoduchosti, pokory a lásky. Hodnoty, ktorými život bl. Matky Jozafáty bol naplnený. Veriaci si pri slávnosti mohli uctiť jej relikvie, ktoré sú uložené v kaplnke eparchiálneho úradu. Na záver vladyka Milan povzbudil sestry k horlivej službe a modlitbe aj uprostred všedných dní. Na slávnosti boli prítomní farár farnosti otec Pavol Bardzák a jeromonach otec Kassián K. Drozd, ktorí denne so sestrami spolupracujú pri rozličných udalostiach.

Každá komunita sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v slovenskej provincii prežívala 7. apríla túto mimoriadnu udalosť.
Slávnosti prebiehali na troch miestach, kde sestry majú sídla v gréckokatolíckych eparchiách. Okrem Košíc to bola Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde slávnostnú sv. liturgiu slávil otec Daniel Dzurovčin, prešovský vikár pre ekonómiu. V Trenčíne v kaplnke sv. Anny slávil vladyka Peter Rusnák svätú liturgiu nakoľko sestry pôsobia v meste, ktoré patrí do jeho eparchie. Pri homílii povzbudil sestry k pravdivému životu.
Ďalšie slávnosti prebiehali aj vo farnostiach, kde sestry pôsobia a to v Poprade, Starej Ľubovni, Ľutine, Michalovciach a Humennom. Pri tejto príležitosti sa zároveň ohlásil rok úcty blahoslavenej matky Jozafáty.

TSKE informovala kongregácia SNPM.
Foto: Dávid Kováč