SSNPM

Formačné stretnutie v Prešove, 17. – 18. 3. 2018

17.  a 18. marca 2018 sa stretli sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie v gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove na svojom formačnom stretnutí. Stretnutie viedol generálny vikár bratislavskej eparchie Vladimír Skyba. Sestry sa zamýšľali nad posolstvom svätého kríža. Kríž v živote kresťana vedie k životu a k viere, v kríži zomiera starý človek. Pomenovanie osobných krížov znamená nájsť svoje miesto, kde dostávame nový život. Každá nevera plodí modly a tie oberajú človeka o vieru. Boh dáva do života rôzne prekážky a kríže, lebo nás neskutočne miluje. Jedinou istotou v živote je Ježiš Kristus.

/text: A. Chovanová, foto: S. Ondovčáková/