SSNPM

Formačné stretnutie sestier

V dňoch od 30. 3. – 31.3. 2019 sa v Prešove konalo formačné stretnutie sestier pod vedením o. J. Štelbaského CSsR. Spoločne sa zamýšali nad odkazom blaženej Jozafaty v živote každej sestry, v spoločenstvách a v provincii. Hlavným odkazom blaženej Jozafaty je: „Buďte sväté…“ Rehoľné sľuby a život v spoločenstve sú pozvaním ku každodennej ceste a rozhodnutím sa pre Ježiša.