SSNPM

Ekumenický koncert v Humennom

26. 12.2016 sa konal XVIII. ročník Roždestvenského ekumenického koncert v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom, na ktorom sa zúčastnil aj zbor sv. Terezky Ježiskovej.