SSNPM

Cirkevná materská škola bl. Tarzície v Trenčíne

Viac informácii tu:

 

  cirkevná materská škola bl. Tarzíce

2. septembra 2015 prešlo bránami novej Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície v Trenčíne prvých 40 predškolákov vo veku od 3 do 6 rokov. Ide o prvú cirkevnú škôlku v meste Trenčín a jej zriaďovateľom je Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.  Riadením tejto cirkevnej materskej školy bola poverená  Sr. Benjamína Ondovčáková SNPM.

Cirkevná materská škola sv. Tarzície je zaradená do siete škôl Ministerstva školstva SR. Jej patrónkou je mučeníčka blahoslavená sestra Tarzícia. Sestra Tarzícia (1919 – 1944) bola členkou Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Ide o mučenicu 20. storočia, ktorá bola zastrelená sovietskym vojakom 18. júla 1944, keď otvárala bránu kláštora v meste Krystonopoľ (dnes Červenohrad) na Ukrajine.

Materská škola spadá pod pôsobnosť bratislavskej eparchie a ide o prvé cirkevné gréckokatolícke školské zariadenie nachádzajúce sa na jej území. Duchovnú správu školy, ktorá poskytuje predškolskú výchovu deťom v súlade so štátnym vzdelávacím programom a v katolíckom duchu, bude vykonávať miestny gréckokatolícky duchovný, o. Igor Cingeľ. Podľa jeho slov sa budú pre zamestnancov pravidelne konať duchovné obnovy a liturgické slávenia. Súčasťou predprimárneho vzdelávania detí bude aj náboženská výchova primeraná veku a chápaniu detí pod vedením katechétky Sr. Petronely Katreňak SNPM.

Nová cirkevná materská škola rozšíri počet katolíckych cirkevných materských škôl a Slovensku, ktorých bolo doteraz 56. Ich zriaďovateľmi sú katolícke diecézy alebo rehole.

Kliknutím na odkaz si môžte stiahnuť žiadosť o prijatie dieťaťa do cirkevnej materskej školy bl. Tarzície na ul. Olbrachtovej 28 v Trenčíne:

Žiadosť o prijatie detí do cirkevnej materskej školy v Trenčíne