SSNPM

ZJEDNOTENÍ v téme „Ži v duchu-Ži sväto.“

 Milovaní mladí, pozývame vás na týždňovú ONLINE aktivitu mladých gréckokatolíkov na Slovensku s názvom ZJEDNOTENÍ v téme „Ži v duchu-Ži sväto.“ V piatok pred Nedeľou svätej Päťdesiatnice sa spoločne budeme postiť za cirkev a mladých. V nedeľu 23. mája ťa pozývame k spoločnej modlitbe Veľkej večierne s modlitbami na kolenách, ktorá bude streamovaná z GMC Bárka Juskova Voľa na facebookovej stránke Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie.   Od tejto nedele do Nedele všetkých svätých vás pozývame zapojiť sa do zaujímavých aktivít, výziev a modlitieb, či vypočuť si katechézy ako aj zažívať spoločenstvo mladých bratov  a sestier z celého Slovenska. Všetky potrebné informácie ako aj možnosť prihlásenia nájdete na facebookovej stránke: Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie alebo na www.gmcbarka.sk.