SSNPM

Životopis o. Jeremiáša Lomnického, OSBM, spoluzakladateľa Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Životopis o. Jeremiáša Lomnického, OSBM, spoluzakladateľa Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

„Odtrhni srdce od všetkého, hľadaj Boha a nájdeš ho.“

Zrnká povzbudení od o. Jeremiáša Lomnického

Ivan Lomnický sa narodil sa 8. Februára  1860 v dedine Kavs´k v Drohobyc´kom dekanáte Peremyšskej eparchie v rodine miestneho kňaza Mychajla Lomnického a Márie, rodenej Haščyc, ako prvorodený syn. Študoval na Ľvovskom akademickom gymnáziu v rokoch 1870 – 1873. V rokoch 1873 – 1876 pokračoval v štúdiu na Reálnom gymnáziu pomenovanom po Francovi Jozefovi v meste Drohobyč. Potom pokračoval v štúdiu v mužskom učiteľskom seminári vo Ľvove.

V r. 1880 až 1882 začal pracovať ako učiteľ 6 – triednej verejnej školy v dedine Kozariv.

Dňa 28. septembra 1882 vstúpil do noviciátu otcov baziliánov, tam prijal rehoľné meno Jeremiáš. Dňa 17.5 1884 zložil  prvé rehoľné sľuby a začal filozoficko – teologické štúdia pod vedením  otcov jezuitov. Večné sľuby zložil v Dobromyli 22.5. 1887. V rokoch 1886 až 1888 bol riaditeľom ich Lavrivs´kej školy a zároveň učiteľom štvrtej triedy.

V meste Horodok nad Dnestrom spolu s otcami jezuitmi zorganizoval prvú ľudovú misiu. V Krakovskom jezuitskom kolégiu doplnil si svoje štúdia v rokoch 1889 – 1891, kde nadobudol špecializáciu v oblasti morálnej teológie.

 Po návrate z Krakova v r. 1891 vyučoval ukrajinský jazyk a históriu mladých mníchov v Dobromyli. V tomto období začal aktívnu misionársku činnosť v oblasti Haliče. Počas svojho života viedol 51 ľudových misií.

Od 16. do 21. 5. 1891 viedol misie v dedine Žužeľ v Peremyšeľskej eparchii, počas ktorých sa u neho prihlásilo niekoľko miestnych dievčat s túžbou, aby im pomohol vstúpiť do kláštora. Táto udalosť bola prvým impulzom k založeniu novej Kongregácie Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá bola prvou činnou i misijnou kongregáciou vo východnom gréckokatolíckom obrade.

V dedinke Žužeľ z iniciatívy o. Jeremiáša a za materiálnej pomoci o. Cyrila Seleckého 28. augusta v r. 1892, bola založená Kongregácia SSNPM, ktorej prvou sestrou sa stala dnes už  blahoslavená Matka Jozafata Michajlyna Hordaševská. V roku 1893 sa zdržiaval v kláštore v Dobromyli. Začiatkom septembra 1894 sa presťahoval do Krystynopoľa, kde bol otvorený noviciát SSNPM, aby prevzal duchovné vedenie sestier. V tom istom období prednášal morálnu teológiu baziliánskym študentom.

Od roku 1895 do roku 1898 bol predstaveným kláštora v Mychajlivci. V r. 1898 ho metropolita Silvester Sembratovič ustanovil za komisára SSNPM, čím sa stal duchovným a administratívnym predstaveným inštitúcie. V r. 1899 sa zdržiaval v Žovkve a r. 1900 vykonával svoju službu vo Ľvove. V r. 1901 bol ustanovený za predstaveného v Krasnopušči. V r. 1902 plnil jemu zverené úlohy v Krystynopoli. 22. Júla 1902 prijal metropolita Andrej Šeptyckij rezignáciu otca z postu komisára SSNPM. V rokoch 1903 – 1905 bol predstaveným  v Ulaškivciach.

V rokoch  1904 -1908 uskutočnil dve cesty do Ruska s úmyslom obrátiť pozornosť ruskej vlády a spoločnosti na existenciu Gréckokatolíckej Cirkvi na Cholmščyne a Pidljaši. /na ruských územiach prevládalo presvedčenie, že gréckokatolíci už neexistujú/. V tom čase z poverenia metropolitu Andreja Šeptického pomáhal pri založení Ruskej gréckokatolíckej cirkvi, dokonca existovala myšlienka ustanoviť o. Jeremiáša za biskupa tejto cirkvi.

V roku 1906 pôsobil v Drohobyči, kde dokončil /ÚSTAVU/ prvú osobitne napísanú KONŠTITÚCIU pre sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie.

Od r. 1907 do 1915 bol rektorom Stanislavovského seminára. Prednášal pastorálnu teológiu, rétoriku, metodiku, katechetiku a homiletiku.

24. januára v roku 1915 bol zadržaný ruskými okupantmi a 5. februára 1915 bol vyvezený do vyhnanstva v Rusku do mesta Symbirsk.

Vyše ročný pobyt vo vyhnanstve sa podpísal aj na jeho zdraví. Koncom júna 1916 sa niekoľko dní liečil na zápal pohrudnice. Dňa 3. júla 1916 došlo k zhoršeniu zdravotného stavu, dostal ischemický atak, ktorému v ten deň podľahol. Pred smrťou sa vyspovedal, obnovil rehoľné sľuby, prijal sviatosť Eucharistie a pomazanie chorých. Zomrel v Symbirsku v 56. roku života, v  34. roku rehoľného života a 30. roku kňazstva. Na jeho pohrebe sa zúčastnilo veľa ľudí, bez rozdielu národností aj mnohí miestny obyvatelia. Prítomní vyhnanci dosvedčili, že bol obdarený úžasnými ľudskými i duchovnými hodnotami a jeho prítomnosť bola podporou aj príkladom vytrvalej viery a nádeje pre mnohých vyhnancov.