SSNPM

Zber a separácia tetrapakov

Zbierať viečka, tetrapak a papier sa naozaj vyplatilo!!! 🥳🥳🥳🥳
Naši naj zberači, Simon a Matej, ktorí počas celého pobytu v CMŠ v Ľutine sa naozaj veľmi snažili si domov vzali vysnívaný dar a to školskú tašku, na ktorú sme polovicou sumy prispeli!
Ďakujeme aj všetkým ostatným a povzbudzujeme vás aj k ďalšiemu zbieraniu, pretože zbierať a separovať sa oplatí.