SSNPM

XV. Generálna kapitula v Ríme

XV. Generálna kapitula v Ríme
V dňoch od 5. do 16.7.2023 prebieha v Ríme  XV. Generálna kapitula sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie s názvom: „Ježiš, môj život“. Sestry služobnice v tomto čase pôsobia v 14 krajinách sveta.  Za slovenskú provinciu sa kapituly účastnia sr. Emanuela Rindošová, sr. Petra Sičáková a  sr. Štefánia Jurčenková. V prvý deň kapituly sestry spoločne so Slovenskom oslávili sviatok našich patrónov sv. Cyrila a Metoda. Spájame sa v modlitbe.
Sr. Emanuela