SSNPM

Vzácna návšteva vladyku Manuela Nina OSB, apoštolského exarchu z Atén


Vzácna návšteva vladyku Manuela Nina OSB, apoštolského exarchu z Atén
Dňa 28. januára 2023 provinciálny dom sestier služobníc NPM na Sládkovičovej ulici 22 v Prešove navštívil  vladyka Manuel Nin OSB, apoštolský exarcha z Atén spolu s otcom Petrom Fučom, protosynkelom Gréckeho apoštolského exarchátu. Vladyka Manuel sa stretol na modlitbe so sestrami služobnicami v kaplnke Zoslania Svätého Ducha i v kaplnke bl. Petra p. Gojdiča a bl. sestry Jozafáty. Pozdravil sa a porozprával s p. Alexandrou z Ukrajiny, manželkou grégkokatolického kňaza pôsobiaceho v Kamjanskom (Dnepropetrovská oblasť), ktorá toho času býva u sestier. Následne vladyka so sestrami strávili spoločný čas pri družnom rozhovore o komunite gréckokatolíkov a zasvätených v Grécku a o apoštoláte sestier služobníc na Slovensku aj pomoci odídencom z Ukrajiny.
Na záver stretnutia vladyka Manuel požehnal sestry aj ich apoštolské diela a sestry sľúbili modlitby za vladyku a gréckokatolícku cirkev v Grécku.
Sr. Emanuela