SSNPM

Výlet na Šarišský hrad

V sobotu dna 10.9.2016 sa spoločenstvo sv. Terezky Ježiškovej z farnosti Humenné mesto vybrala na výlet. Ich cieľom bolo navštíviť hrad Šariš. Tešili sa, že Pán i doprial pekný horúci deň. Pozreli si krásy hradu, ktorý sa momentálne opravuje, urobili si pár fotografii. Pán je dobrý a všetko okolo neho hovorí o jeho kráse. Na záver výletu ako poďakovanie a prosbu i ochranu sa spoločne pomodlili modlitbu sv. Ruženca. /sr. Simeona/